Top Stories

Grid List

Anggota Dewan Harian PAS Kawasan Tanah Merah

Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadaNya. (Surah Aal-E-Imran, Ayah 159)

Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah SWT, dengan taufik dan inayah-Nya dapat kita sama-sama menegakkan pentadbiran Membangun Bersama Islam di Negeri Kelantan DarulNaim dengan asas rujukan kepada dasar ini ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan Qias.

Organisasi Bahagian Pentadbiran Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan

Organisasi Harian PAS Kawasan Tumpat

Anggota Dewan Harian PAS Kawasan Pengkalan Chepa bagi sesi 2019-2021

ADUN yang ditaklifkan sebagai Speaker dan Timbalan Speaker bagi DUN Kelantan.

Apa yang jelas selepas tahun 1955, perkembangan PAS membuka lambaran baru dengan kepulangan Dato' Asri ke Kelantan dan beliau diberi penghormatan menjadi  Pesuruhjaya PAS Kelantan dan Terengganu.

PAS cawangan pertama (sekarang ini dikenali sebagai PAS Kawasan) di Kelantan mula-mula sekali ditubuhkan atas usaha Amaluddin Darus, Omar bin Yusuf, Ustaz Abdullah Ahmad dan lain-lain.

Berikut adalah dinukilkan catatan Amaluddin Darus rahimahullah mengenai usahanya mengembangkan PAS di Kelantan1 :

 "Seorang ketua ialah seorang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi dan beramal dengan ilmu agama itu"

Sesungguhnya  perjuangan  Islam  yang diperjuangkan oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) pada  hari  ini merupakan warisan perjuangan dari Rasulullah SAW. 

Sumbangan para ulamak dalam perjuangan Islam dan dakwah Islamiah di Alam Melayu adalah satu sumbangan besar yang tidak boleh dilupakan. Sumbangan ini sungguh bermakna dan perlu dilihat secara  'ilmiah' supaya keunggulan sejarah ini tidak dikuburkan oleh pihak musuh Islam.

Finance

Weather

Advertisement